ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ : เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
   
  
แผนนิเทศงานระดับอำเภอ
ปี 55
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันข้าวโพดและของดีอำเภอหนองไผ่ ประจำปี 2555 ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอหนองไผ่ ได้ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายมานพ วุฒิยาลัย และนายศุภกิจ โชคงาม

เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ทพศ.ขอให้ติดต่อรับใบรองได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ ในเวลาราชการ

 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 

 

 

 

ข่าวเกษตร-จากหนังสือพิมพ์
ได้ทีคุยสินค้าเกษตรราคาดี (อ่าน 1271 คน) 20/1/2010
ถ่านชีวมวลช่วยปรับปรุงดิน (อ่าน 1692 คน) 12/1/2010
มิติใหม่แก้ปัญหาน้ำแบบบูรณาการ (อ่าน 749 คน) 12/1/2010
ผ้าทอลายกะเหรี่ยง... ความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (อ่าน 777 คน) 12/1/2010
มาตรฐาน 'เกษตรอินทรีย์' ส่งออก (อ่าน 866 คน) 11/1/2010
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการองค์ความ
รู้การเกษตร
G I S
ระบบภูมิสารสนเทศ
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล์
Multimedia
เกษตร
การจัดการความรู้

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
799 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ 0-5678-1692
webmaster : nongphai_pb@doae.go.th