ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ : เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่


ประจำเดือน สิงหาคม 2553
ประจำเดือน กันยายน 2553

 
ฐานข้อมูลทางกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์บริการองค์ความ
รู้การเกษตร
G I S
ระบบภูมิสารสนเทศ
สายด่วน
ข้อมูลภาครัฐ
สืบค้นหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล์
Multimedia
เกษตร
การจัดการความรู้

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่
799 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
webmaster : pom.1@hotmail.com